Te ao Māori

Waiheke Primary takes its responsibility to uphold the principles of Te Tiriti o Waitangi very seriously. We respect the unique position of Māori as tangata whenua (the indigenous people) of Aotearoa New Zealand and te reo Māori (Māori language) as an official New Zealand language. At WPS we provide our students with a range of experiences and teaching of the language, customs and history of Māori.

Waiheke Primary School Waiata Book 2020

Piritahi Marae

From 2020, all classes will visit Piritahi Marae twice a year to experience the marae and learn about the history and art of the whare and whenua. (note- Piritahi marae is undergoing renovations until August after which visits will resume)

In alternating years, the Year 5 and 6 students stay overnight at the Marae (noho marae).

Kapa Haka

Kapa Haka takes great pride at Waiheke Primary with over half of our students participating weekly in our Kapa Haka group. Students practise known waiata and haka and learn some new ones each term.

We take part in local performances for special events and for our whānau and the wider Waiheke community.

Whaea Maikara leads our group. We also have a smaller performance group for occasions where we can't all fit or take part.

Extension Classes

Māori language and culture is of high importance to us at Waiheke Primary. Working collaboratively with Waiheke High School and Te Huruhi School, we offer a weekly extension programme where students from across the island to learn te reo and tikanga Māori together.

Acceptance is based on criteria agreed upon by whānau, and staff at the school.

School Karakia

Ko rangi

Ko papa

Ko puta

Ko rongo

Ko taane mahuta

Ko tangaroa

Ko tuumatauenga

Ko haumiatiketike

Ko tawhiri matea

Tokona te rangi ki runga

Ko papa ki raro

Ka puta te ira Tangata

Ki te whai ao, ki te ao maamama

E rongo whakaira ki runga kia

Tina

Tina!hui e! Taaiki e!


Karakia kai

Ki taku whānau

Me nga hoa

Me te kai

Kia ora


For our family, friends and food, we say thank you.